covid-19
Facebook Youtube Instagram
Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky

Fakulta špeciálnej techniky
Ku kyselke 469
911 06 Trenčín
https://fst.tnuni.sk

Študijná referentka
Ing. Katarína Žitňanská
Tel.: 032/7400 270
email: katarina.zitnanska@tnuni.sk

Prodekanka pre výchovu a vzdelávanie
Ing. Beáta Kopiláková, PhD.
Tel.: 032/7400 231
email: beata.kopilakova@tnuni.sk