covid-19
Facebook Youtube Instagram
Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra politológie

Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie
Študentská 2
911 50  Trenčín
http://tnuni.sk

 

Študijná referentka
Mgr. Katarína Hrnčárová
Tel.: 032/7400 911
email: katarina.hrncarova@tnuni.sk

 

Zástupca vedúceho katedry politológie 
Mgr. Pavol Struhár, PhD.
Tel.: 032/7400 905
email: pavol.struhar@tnuni.sk