Žiadosť o internát na akademický rok 2022/2023

27.04.2022

Milí študenti,

nezabudnite si podať žiadosť o ubytovanie:

- pokračujúci študenti do ďalších ročníkov v termíne od 1. 5. do 15. 5. 2022

- novoprijatí študenti a študenti končiaci 3. ročník (po zápise na druhý stupeň) v termíne od 15. 6. do 15. 8. 2022

Aktualizované informácie k podaniu žiadosti

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica