Ubytovanie

Naša univerzita poskytuje ubytovanie pre študentov vo vlastnom Študentskom domove Záblatie a 3 zmluvných ubytovacích zariadeniach.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica