Facebook Youtube Instagram

Ubytovanie

Ubytovanie študentov TnUAD na internátoch v akademickom roku 2019/2020

ŽIADOSŤ o ubytovanie na internátoch môžu študenti podať len elektronicky cez AIS-Akademický Informačný Systém Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (ďalej TnUAD) cez https://ais2.tnuni.sk. Upozornenie pre uchádzačov o štúdium: podať žiadosť o ubytovanie sa Vám sprístupní až po odoslaní e-návratky uchádzača.

ZOZNAM ubytovacích zariadení pre študentov TnUAD

TERMÍNY na podanie žiadosti:

  • pokračujúci študenti (aj na II. stupeň štúdia): od 01.05.2019 -  do 09.06.2019
  • novoprijatí študenti: od 14.06.2019 -  do 20.08.2019 !!!

NÁVODY na vyplnenie žiadosti o ubytovanie:

KRITÉRIÁ pre ubytovanie, podľa ktorých sa prideľuje ubytovanie študentom TnUAD.

OZNÁMENIE, či študentovi bolo pridelené miesto na internáte, dostane študent písomne na adresu trvalého pobytu najneskôr do 10 dní od posledného termínu na podanie žiadosti.

POKYNY k ubytovaniu pre konkrétne ubytovacie zariadenie, kde bude študent ubytovaný:

CENY ubytovania:

Ceny za ubytovanie budú uvedené aj v „Pokynoch k ubytovaniu“ pri informácii k platbe.

UBYTOVACÍ PORIADOK  (pre Študentský domov Záblatie)

UPOZORŇUJEME študentov, že na každý akademický rok si musia podať novú žiadosť o ubytovanie. Univerzita každoročne z prihlásených študentov robí výberové konanie podľa pridelených bodov komisiou pre ubytovanie, ktoré sa koná v dvoch termínoch. Pokračujúce ročníky majú výberové konanie v júni a novoprijatí študenti koncom augusta.           

Študenti Fakulty priemyselných technológií v Púchove si taktiež podajú žiadosti cez akademický informačný systém a ubytovanie na internáte v Púchove im bude pridelené len cez výberové konanie.                                                   

Zloženie Komisie pre ubytovanie študentov:

predseda: Viera Hudáčková, referát sociálnej starostlivosti o študentov TnUAD, viera.hudackova@tnuni.sk, tel. 032/7400172

ďalší členovia:

za Katedru politológie: Bc. Ondřej Hlubek, hlubek.o@gmail.com   

FSEV: Emma Kavická, emma.kavicka@gmail.com

FŠT: Marek Munka, marekmunka330@gmail.com

FZ: Monika Krokkerová, monika.krokkerova@student.tnuni.sk

 

INFORMÁCIE o ubytovaní: Viera Hudáčková, viera.hudackova@tnuni.sk, tel. 032/7400172 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica