Ubytovanie

Naša univerzita poskytuje ubytovanie pre študentov vo vlastnom Študentskom domove Záblatie  a 3 zmluvných ubytovacích zariadeniach:

Zoznam ubytovacích zariadení pre študentov TnUAD

Mesačný poplatok za ubytovanie je 66 EUR až 90 EUR v závislosti od prideleného ubytovania.

Kritériá pre ubytovanie, podľa ktorých sa prideľuje študentom ubytovanie.

Kontakt:
ubytovanie@tnuni.sk
tel. 032/7400 125

Termíny a podmienky podania žiadosti pre novoprijatých študentov (platí aj pre študentov pokračujúcich na 2. stupeň):   

  • Žiadosť o ubytovanie si môžu študenti podať len prostredníctvom Akademického Informačného Systému (AIS2).
  • Podávanie žiadostí sa v systéme (AIS2) aktivuje až po odoslaní e-návratky.
  • Termín podávania žiadostí: 15. 06. 2020 – 16. 08. 2020 (Manuál).
  • Oznámenie o pridelení ubytovania dostanú študenti najneskôr do 31. 08. 2020 na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v žiadosti o prijatie na univerzitu.
  • Žiadosť o ubytovanie si musia študenti podať na každý akademický rok zvlášť.

Termíny a podmienky podania žiadosti pre pokračujúcich študentov:

  • Žiadosť o ubytovanie si môžu študenti podať len elektronicky prostredníctvom Akademického Informačného Systému (AIS2).
  • Termín podávania žiadostí: 01. 05. 2020 - 31. 05. 2020 (Manuál).
  • Oznámenie o pridelení ubytovania dostanú študenti najneskôr do 10. 06. 2020 na študentskú e-mailovú adresu, ktorá mu bola pridelená univerzitou na začiatku štúdia.
  • Žiadosť o ubytovanie si musia študenti podať na každý akademický rok zvlášť.

Pokyny k ubytovaniu:


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica