Ubytovanie

Naša univerzita poskytuje ubytovanie pre študentov vo vlastnom Študentskom domove Záblatie  a 3 zmluvných ubytovacích zariadeniach:

Zoznam ubytovacích zariadení pre študentov TnUAD

Mesačný poplatok za ubytovanie je od 73 EUR v závislosti od prideleného ubytovania. Cenník od 01. 07. 2022.

Cenník ubytovania počas leta 2023 (júl, august).

Kritériá pre ubytovanie, podľa ktorých sa prideľuje študentom ubytovanie.

Kontakt:
ubytovanie@tnuni.sk
tel. 032/7400 125

Termíny a podmienky podania žiadosti pre novoprijatých študentov (platí aj pre študentov pokračujúcich na 2. stupeň):

  • Žiadosť o ubytovanie si môžu študenti podať len prostredníctvom Akademického Informačného Systému (AIS2).
  • Podávanie žiadostí sa v systéme (AIS2) aktivuje až po odoslaní e-návratky.
  • Termín podávania žiadostí: 15. 07. 2023 – 15. 08. 2023 (Manuál).
  • Oznámenie o pridelení ubytovania dostanú študenti najneskôr do 31. 08. 2023 na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v žiadosti o prijatie na univerzitu.
  • Žiadosť o ubytovanie si musia študenti podať na každý akademický rok zvlášť.

Termíny a podmienky podania žiadosti pre pokračujúcich študentov:

  • Žiadosť o ubytovanie si môžu študenti podať len elektronicky prostredníctvom Akademického Informačného Systému (AIS2).
  • Termín podávania žiadostí: 01. 07. 2023 - 14. 07. 2023 (Manuál).
  • Oznámenie o pridelení ubytovania dostanú študenti najneskôr do 30. 07. 2023 na študentskú e-mailovú adresu, ktorá mu bola pridelená univerzitou na začiatku štúdia.
  • Žiadosť o ubytovanie si musia študenti podať na každý akademický rok zvlášť.

Pokyny k ubytovaniu:

Najčastejšie otázky:

Kedy a ako sa dozviem, či som dostal ubytovanie?
Po skončení jednotlivého kola podávania žiadostí, budete informovaný prostredníctvom e-mailu, či Vám bolo udelené ubytovanie.

Keď je internát, ktorý som si vybral v žiadosti, už plne obsadený, musím podávať žiadosť opäť pre iný internát?
Výber internátu je len orientačný. Samozrejme sa snažíme prihliadnuť na to, ktorý internát ste uprednostnili. V prípade, že je daný internát už obsadený, ponúkneme Vám miesto na inom internáte.

Kedy mám nárok na ubytovanie?
Nárok na ubytovanie sa riadi podľa kritérií na ubytovanie.

Keď som ubytovaný v ŠD Záblatie, kde sa dozviem, koľko mám platiť za ubytovanie?
Študenti ubytovaní v ŠD Záblatie, majú predpisy platieb v AISe. Je tam tiež možnosť zaplatiť prostredníctvom QR kódu.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica