Študenti, nezabudnite si podať žiadosť o internát na akademický rok 2021/2022

04.05.2021

Vážení študenti,

upozorňujeme tých, ktorí budú pokračovať do 2. a 3. ročníka štúdia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v akademickom roku 2021/2022 a majú záujem o ubytovanie na internátoch, aby si do 31. mája 2021 podali cez AIS žiadosť o ubytovanie.

Aktualizované informácie k podaniu žiadosti nájdete v sekcii Ubytovanie.

Študenti končiaci 3. ročník si podajú žiadosť až po zápise na II. stupeň – ako „novoprijatí“ študenti od 15. 06. 2021 do 20. 08. 2021.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica