Nastavenie Wi-Fi pre Android 7.1.2 LineageOS

Zo zoznamu bezdrôtových sietí Wi-Fi vyberte sieť eduroam

 

Vyberte:
Metóda EAP PEAP
Overenie - 2. fáza MSCHAPV2
Certifikát CA Použiť certifikát systému
Vyplňte používateľské meno a heslo

 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica