Bezdrôtová sieť wi-fi

Technické parametre pre Wi-Fi

  • SSID: TnUNET Staff
  • Autentizácia: 802.1x
  • Zabezpečenie: WPA2 Enterprise (WPA2 Podnikový)
  • Šifrovanie: AES
  • Sieťová autentifikácia: PEAP/MS-CHAPv2
  • IP Adresa: DHCP (Automatické)
  • DNS server: DHCP (Automatické)

Automatické nastavenie TnUNET Staff pomocou aplikácie CAT

Automatické nastavenie bezdrôtovej siete TnUNET Staff pomocou aplikácie Opens external link in new windoweduroam CAT eduroam Configuration Assistant Tool.

Manuálne nastavenie pre Wi-Fi

Používateľské účty

Prihlasovacie meno zadávajte v tvare meno.priezvisko@tnuni.sk.

Používateľska podpora

Centrum informačných technológií
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovenská republika


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica