Zomrel prvý rektor Trenčianskej univerzity

Dňa 26. októbra 2019 nás vo veku 91 rokov opustil prvý rektor Trenčianskej univerzity akademik Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.

Profesor Plander sa narodil 17. 9. 1928 a patril k významným  priekopníkom informatiky a výpočtovej techniky na Slovensku. Bol spoluzakladateľom Ústavu technickej kybernetiky SAV, dlhoročným pracovníkom Slovenskej akadémie vied a riaditeľom Ústavu informatiky SAV.

V roku 1997 bol vtedajšou ministerkou školstva poverený výkonom funkcie štatutárneho orgánu Trenčianskej univerzity v Trenčíne a v rokoch 1998 – 2001 pôsobil ako prvý rektor Trenčianskej univerzity. Do roku 2010 pôsobil na Trenčianskej univerzite ako profesor na Fakulte mechatroniky. Aj v pokročilom veku sa venoval vede a v rokoch 2012 -2013 pracoval  na univerzite ako odborný riešiteľ na projekte „Výskum  technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi“.

V osobe profesora Plandera stráca naša Alma mater významného vedca, výborného pedagóga, dobrého kolegu a tiež prvého rektora univerzity.

Za všetkých študentov a zamestnancov Trenčianskej univerzity vyslovujeme rodine úprimnú sústrasť.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica