Vyjadrenie k útoku na predsedu vlády SR

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne dôrazne odsudzuje atentát  na predsedu vlády SR Roberta Fica. Takéto násilie je v demokratickej spoločnosti absolútne neakceptovateľné. Demokracia stojí na pilieroch dialógu, tolerancie a rešpektu, nie na násilí a nenávisti.

Robertovi Ficovi želáme skoré uzdravenie.

Vedenie TnUAD v Trenčíne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica