Vedúcim Katedry politógie bude opäť doc. Karol Janas

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, vymenoval za vedúceho Katedry politológie na ďalšie štvorročné obdobie Karola Janasa.

Karol Janas je slovenský historik, vysokoškolský pedagóg a politik, ktorý pôsobí na našej univerzite od roku 2005 a ako vedúci Katedry pôsobí od roku 2010.

Gratulujeme a pri plnení povinností vyplývajúcich z funkcie vedúceho Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne želáme veľa úspechov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica