Trenčiansku univerzitu navštívil minister školstva

Na pôde Trenčianskej univerzity privítal rektor univerzity Jozef Habánik ministra školstva JUDr. Ing. Tomáša Druckera. Spoločne rokovali o prioritách univerzity a jej rozvojových plánoch do budúcna. Témou stretnutia bolo tiež predstavenie nových a zmodernizovaných priestorov univerzity a fakúlt. Predstavené boli nové laboratóriá pre excelentný výskum Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass a projektová príprava unikátneho spoločného stredoškolsko-vysokoškolského kampusu EDUTECH v Púchove. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Trenčiansky samosprávny kraj podpísali v januári 2023 zmluvu o združení finančných prostriedkov na jeho realizáciu. Projekt, ktorý prepája stredoškolské a vysokoškolské štúdium a má za cieľ pružne reagovať na požiadavky trhu práce, čaká aktuálne na vydanie územného rozhodnutia. 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica