Trenčianska univerzita spúšťa sklo-keramický inovačný ekosystém

V týchto dňoch Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne spúšťa realizáciu projektu s názvom Sklo-keramický inovačný ekosystém pre implementáciu nových výskumných smerov v aplikáciách - GlaCerHub. Pre Centrum je to ďalší významný projekt financovaný priamo Európskou komisiou, fondom pre výskum a vývoj.

FunGlass centrum má prostredníctvom nového projektu ambíciu, v spolupráci s ďalšími dvanástimi partnermi, vytvoriť prostredie podporujúce transfer technológií z výskumu do priemyselnej praxe v slovensko-českom pohraničnom regióne, najmä v oblasti skla a keramiky. Cieľom je vytvorenie spoločnej výskumnej a inovačnej stratégie. Interakcia a zosúladenie štyroch kľúčových subjektov - vedy, priemyslu, krajskej samosprávy a spoločenských organizácií (tzv. štvornásobná špirála), sídliacich v Trenčianskom a Juhomoravskom kraji, prinesie dynamickú zmenu prospešnú pre všetky zainteresované strany.

Podľa slov rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika je ďalší získaný projekt znakom toho, že Centrum FunGlass nezaháľa, práve naopak, úspešne pracuje na nových výzvach a vie obstáť v silnej medzinárodnej vedeckej konkurencii. „GlaCerHub patrí medzi 13 úspešných projektov z výzvy Excellence Hubs, na ktorých sa podieľalo celkovo 102 konzorcií. Realizácia projektu s finančnou podporou 5 miliónov EUR je plánovaná na 4 roky a FunGlass centrum v nej bude pôsobiť ako koordinátor,“ doplnil Habánik.

Konzorcium projektu tvorí 6 partnerov z Českej republiky a 7 zo Slovenskej republiky, projekt je za Centrum FunGlass koordinovaný Dušanom Galuskom, riaditeľom Centra. Partneri sa navzájom dopĺňajú poskytovaním svojich výskumných kapacít a zariadení. Zaoberať sa budú spektrom tém v oblasti vývoja nových funkčných materiálov napr. ochranné nátery a nátery odolné voči korózii, tvrdé nátery zlepšujúce mechanické vlastnosti a znižujúce opotrebovanie konštrukčných dielov, nátery tepelnej bariéry zvyšujúce účinnosť leteckých motorov, systémy čistenia vody a vzduchu (keramické a sklenené mikrofiltre), nízkoenergetická výroba stavebných materiálov, implantáty a kompozitné náhrady používané v biomedicíne alebo nátery na efektívnejšie získavanie solárnej energie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica