Trenčianska univerzita otvorila "zelený areál"

Naša univerzita slávnostne otvorila revitalizovaný zelený areál v Záblatí, kde sídli Fakulta špeciálnej techniky. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu prostredia pre študentov a pracovníkov univerzity s rešpektom k environmentálnym potrebám územia a biodiverzity. "V rámci investície 491 tis. EUR sme realizovali opatrenia pre zníženie hluku a prašnosti, opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody, vysádzali sa stromy a živé zelené ploty," uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

K takto vybudovanej infraštruktúre pribudli aj herné a športové prvky pre deti aj dospelých. Veľkoplošné multifunkčné ihrisko pre basketbal, streetball a volejbal s umelým povrchom, vonkajšie stoly na stolný tenis, detské ihrisko a veľké exteriérové workout ihrisko s prvkami pre exteriérový parkúr. Funkčnosť dopĺňa inštalovaný mobiliár a altánky.

V revitalizovanom areáli budú prebiehať aj exteriérové aktivity Kreatívneho centra, v rámci ktorého sa pre podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu budujú štyri remeselné dielne, priestory pre podporu kreatívnej tvorby ako front office, denná kaviareň, prednáškové priestory či oddychová zóna. Zelená revitalizácia je spolu s rozbehnutým systémom sharovania e-bicyklov a e-skútrov, ktoré sú rozmiestnené po fakultách univerzity, konkrétnym príspevkom ku globálnej iniciatíve Race to zero, ku ktorej sa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripojila.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica