Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má nového rektora

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v stredu, 20. marca 2013, jednohlasne zvolil doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na rektora univerzity. Docent Habánik bol jediným kandidátom, ktorého navrhli členovia akademickej obce univerzity a z 24 členov akademického senátu mu  v tajnom hlasovaní vyjadrilo podporu všetkých 24 senátorov.

„Výsledok volieb ma teší, no zároveň zaväzuje k vysokej zodpovednosti za univerzitu. Univerzita vstupuje do novej etapy kvalitatívneho rozvoja. V krátkodobom období budeme sledovať ciele komplexnej akreditácie a v strednodobom období prípravu stratégie rozvoja univerzity na plne kompatibilnú univerzitu z hľadiska domáceho a európskeho prostredia,“ povedal po úspešných voľbách doc. Habánik.

Počas diskusie akademickej obce, zvolanej z príležitosti volieb rektora a predstavenia kandidáta na rektora, odznelo viacero pozitívnych a podporných vyjadrení docentovi Habánikovi zo strany študentov aj zamestnancov  univerzity. Svoju jednoznačnú podporu  mu vyjadrili  tiež dekani  všetkých  štyroch fakúlt, ktorí deklarovali svojím postojom a podporou, že rektor a dekani  na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne tvoria jeden tím.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica