Tento rok opäť lepší! V rebríčku uplatniteľnosti sme na 5. mieste.

Pracovný portál Profesia.sk opäť pripravil každoročný rebríček atraktivity absolventov vysokých škôl na Slovensku, už šestnásty. Zoznamy najžiadanejších univerzít, fakúlt a tiež odborov vznikajú na základe prezretí životopisov absolventov firmami v roku 2022.

Z hľadiska žiadaných odborov veľké zmeny nenastali, aj naďalej je najväčší dopyt po informatikoch a informatičkách, poradie sa ale menilo pri univerzitách a fakultách. Rebríčky portálu Profesia.sk nehodnotia kvalitu vzdelávania na daných vysokých školách, no môžu pomôcť maturantom pri rozhodovaní sa, na akú školu ísť, ak sa chcú rýchlo uplatniť na trhu práce.

Analýza bola realizovaná na vzorke 14-tisíc životopisov a Trenčianska univerzita sa tento rok posunula na piate miesto.

Podľa rektora Jozefa Habánika je uplatnenie absolventov našej univerzity kľúčovým cieľom v oblasti vzdelávania. Pozitívne hodnotenie zamestnávateľov je pre nás potešujúce, ale aj zaväzujúce pokračovať v tomto trende ďalej.

Z pracovných ponúk, ktoré boli v roku 2022 uverejnené na portáli Profesia.sk, bolo takmer 33 percent vhodných pre absolventov. Z dát o univerzitách a fakultách je jasné, že suverénne najžiadanejšími sú absolventi odboru informatika. Jeden životopis absolventa si pozrie takmer päť firiem. Po tri zhliadnutia majú CV absolventov v odboroch stavebníctvo a strojárstvo. V rebríčku nasleduje ekonomika (skóre 2,8) a technika (skóre 2,5). 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica