Študenti už prázdninujú, univerzita chystá prekvapenia

03.07.2019

S koncom akademického roka „prichádza“ na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť čulý stavebný ruch, ktorý aj tentokrát potrvá celé leto. Na čo všetko sa môžu noví aj súčasní študenti univerzity tešiť?

Počas leta bude univerzita realizovať vonkajšie úpravy pri Študentskom domove v areáli Fakulty špeciálnej techniky. Pribudne tam nová oddychová a relaxačná zóna, ktorú budú môcť ubytovaní študenti naplno využívať.

Nie je to však jediná exteriérová zmena. Už na začiatku akademického roka bude k dispozícii nový smart študentský park, ktorého vizualizáciu univerzita predstaví verejnosti koncom augusta. Neskôr pribudnú aj dve workoutové ihriská, ktoré sú dnes trendom vo väčších mestách a akademických campusoch nielen v zahraničí. Jedno bude súčasťou Študentského domova a jedno súčasťou Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. Jeho vybudovanie je naviazané na ukončenie výstavby novej tribúny futbalového štadióna AS Trenčín. Taktiež vstup do budovy fakulty bude počas leta zrekonštruovaný na bezbariérový. Najväčšou zmenou prejde Fakulta zdravotníctva, ktorá sa presťahuje do nových priestorov. Jej študenti sa už v novom akademickom roku budú učiť v nových učebniach a využívať nové laboratóriá.

 Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik: „Aj v minulom roku sme pristúpili k rôznym stavebným a rekonštrukčným prácam. Práve počas dovolenkového obdobia sme sa zamerali na rekonštrukciu jedálne, zvýšili sme komfort internátov, vymenili a zlepšili pokrytie wi-fi, modernizovali sme priestory a v tomto roku budeme v tomto trende pokračovať. Hoci sme úspešne vyčerpali poskytnutú dotáciu na rekonštrukciu študentských internátov a zrealizovali ju medzi prvými, nespoliehame sa len na štátny rozpočet. V tomto roku budeme okrem spomínaných zmien realizovať druhú etapu modernizácie Študentského domova v areáli Fakulty špeciálnej techniky a to výlučne z vlastných zdrojov.“

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica