ŠRVŠ vyjadrila podporu opatreniam povereného rektora TnUAD v Trenčíne

Na zasadnutí Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky dňa 07. decembra 2012 sa zúčastnil poverený rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., aby informoval Valné zhromaždenie a delegátov ŠRVŠ o situácii a najbližších opatreniach na TnUAD v Trenčíne.

Podpredseda ŠRVŠ Mgr. Maroš Korman vyjadril presvedčenie, že opatrenia pripravované povereným rektorom Doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. povedú k stabilizovaniu situácie na TnUAD v Trenčíne a spokojnosti študentov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica