Spolupráca TnUAD so zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Poverený rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. dňa 19. decembra 2012 vystúpil na Zasadnutí Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde podal poslancom informáciu o smerovaní TnUAD v ďalšom období, príprave na komplexnú akreditáciu v roku 2014 a zavádzaní hodnotenia kvality podľa medzinárodných noriem ESG.

Spolupráca medzi TnUAD a zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja je ďalším z dôležitých krokov v rámci rozvoja vysokoškolského vzdelania univerzitného typu v Trenčianskom regióne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica