Skúmame materiály pre priemysel 21. storočia

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne úspešne implementovala výskumný projekt „Nové materiály a technológie pre priemysel 21. storočia – NOMATECH“.

Podstatou a cieľom tohto projektu boli vedecké aktivity na troch univerzitných pracoviskách, zamerané na výskum a vývoj nových typov pokročilých materiálov a technológií ich spracovania pre priemysel.

Na samotnú realizáciu univerzita získala nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 476  tisíc EUR a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Vývoj sa realizoval v Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass, na Fakulte priemyselných technológií a na Fakulte špeciálnej techniky. Viedli ho šiesti kľúčoví vedecko-výskumní pracovníci.

Rektor univerzity Jozef Habánik vyjadril spokojnosť s fungovaním vedeckých tímov na jednotlivých pracoviskách. „Posledné roky sme sa intenzívne zamerali nielen na budovanie výskumnej infraštruktúry, ale aj posilnenie vedeckých kapacít a špičkových tímov. Výsledky ukazujú, že to má zmysel. Naša univerzita výrazne boduje v dvoch rebríčkoch hodnotenia európskych univerzít EngiRank práve v oblasti materiálového inžinierstva. Pomáhame rozvíjať priemysel a dostávame naše dobré meno a dobré meno našich vedcov do povedomia ďaleko za hranice Slovenska,“ dodal rektor.

Fakulta špeciálnej techniky testovala materiály pri extrémnych podmienkach riadeného ohrevu a ochladzovania v kombinácii s deformačným pretvorením materiálov v ťahu a tlaku. V súčasnosti je v zahraničí sústredená pozornosť na výskum deformačného a tepelného spevnenia, napríklad materiálov na báze železa a kovových materiálov na báze hliníka, medi, horčíka, titánu alebo niklu. Táto oblasť výskumu má medzinárodne stúpajúcu tendenciu.

Medzinárodne známe centrum na výskum skla a anorganických materiálov FunGlass zameralo svoj výskum na vývoj nových typov týchto materiálov a povlakov, najmä na báze skla a keramiky, využiteľných v priemysle. Na vývoj pokročilých, vysoko pórovitých materiálov využilo odpadové materiály s cieľom predĺžiť ich životnosť a znížiť dopad na životné prostredie. Vedcom sa podarilo zdokonaliť technológiu plameňovej syntézy a vyvinuli zariadenie na výrobu plných a dutých sklených a sklokeramických mikroguľôčok, ktorého patent je už aj zaregistrovaný. Okrem iného sa im podarilo definovať najvhodnejšie zloženie nanokompozitných vrstiev, ktoré ochraňujú materiály pred mikroorganizmami.

Výskum povrchových materiálov priniesol výsledky v podobe ich zvýšenej trvanlivosti a kvality povrchovej úpravy.

Fakulta priemyselných technológií, ktorá bola zameraná na vývoj, prípravu a modifikáciu progresívnych polymérnych materiálov na báze elastomérov, termoplastov a kompozitov vyvinula nové typy progresívnych plnív a aditív práve do týchto materiálov, s použitím plazmového výboja a mikrovlnného žiarenia. Roky intenzívneho testovania priniesli nové metodiky zamerané na charakterizáciu a diagnostiku existujúcich materiálov.

Tie, ktoré boli vyvinuté v rámci projektu NOMATECH majú nové špecifické funkčné, najmä optické, magnetické, sorpčné a katalytické vlastnosti pre priemysel 21. storočia.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica