Profesor Liška získal významné ocenenie

Za dosiahnuté vedecké výsledky v oblasti výskumu štruktúry a vlastností oxidových skiel a reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí si Cenu za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky prevzal náš profesor Dr. h. c. prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 

Pán profesor pôsobí v Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass, ktoré je jedným z desiatich centier excelentnosti v stredoeurópskom priestore, ktoré vznikli v rámci programu Horizont 2020. Cieľom výskumných oddelení FunGlass je vývoj nových typov skiel so špeciálnymi vlastnosťami, ktoré nájdu využitie v priemysle či zdravotníctve.

„Teší ma, že na univerzite máme šikovných profesorov, ktorí dosahujú medzinárodné excelentné úspechy. Profesorovi Liškovi blahoželám a prajem mu veľa ďalších úspechov v jeho práci,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

Slávnostný ceremoniál odovzdania cien sa konal dňa 16. decembra 2022 v budove Ministerstva školstva v Bratislave. Cenu za vedu a techniku udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti. Najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky sa po prvýkrát odovzdávalo v roku 2014.

Pre rok 2021 Ministerstvo školstva udelilo Cenu za vedu a techniku v kategóriách Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy, Vedecko-technický tím roka.

Profesorovi Liškovi srdečne blahoželáme!

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica