Podpísali sme memorandum so Štatistickým úradom

V stredu 17. 04. 2024 na pôde Štatistického úradu Slovenskej republiky rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánikpredseda Štatistického úradu Martin Nemky podpísali Memorandum o spolupráci.

Urobili tak na základe potreby prehĺbenia spolupráce a zdieľania odborných poznatkov v oblasti štatistiky, prepájania vzdelávania s praxou, vzájomnej podpory vo výskume, ale aj skvalitnenia vzdelávacieho procesu a profesionalizácie zamestnancov ŠÚ SR.

Naši študenti dostanú príležitosť prehlbovať svoje poznatky v podobe odborných prednášok, krátkodobých stáží alebo možnosti študijnej praxe v rámci tejto inštitúcie. „Univerzita zabezpečí prednášky pre zamestnancov Štatistického úradu podľa ich aktuálnej potreby a prostredníctvom  seminárov, prednášok či konzultácii budú zase oni zapojení do edukačného procesu na univerzite,“ vysvetlil rektor Jozef Habánik. Spolupráca umožní študentom aktívne sa podieľať na tvorbe štatistických výstupov a odborných analýz. Táto iniciatíva sľubuje významný prínos pre obe inštitúcie a profesijné prostredie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica