Otvorili sme nové pracovisko magnetickej rezonancie

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sme otvorili nové pracovisko magnetickej rezonancie. Ide o špičkové a moderné zariadenie, ktoré posilní kapacitu odborných lekárskych vyšetrení a diagnostiky.

Fakultná nemocnica je pre nás kľúčovým zariadením klinickej praxe študentov našej Fakulty zdravotníctva.

"Aktuálne dokončujeme prípravu pre zriadenie novej kliniky, a to Kliniky rehabilitácie a fyzioterapie", uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. Pôjde už o 10. klinické pracovisko.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica