Online štátne skúšky

Milí študenti, kolegovia, priatelia!

Naša univerzita začína s prípravou technických a komunikačných nástrojov, pomocou ktorých zvládneme štátne skúšky a obhajoby záverečných prác aj počas obdobia pandémie COVID-19.

Samozrejme zohľadníme možnosti študentov a motiváciu k online štátnej skúške. Tá bude môcť prebehnúť aj prostredníctvom videokonferencie. Skutočnosťou sa stanú tiež živé priame prenosy z verejnej časti štátnej skúšky, obhajob rigoróznych prác a verejné prenosy habilitačných a inauguračných konaní.

Audiovizuálne prenosy čakajú tiež rokovania akademického senátu fakúlt a univerzity, tiež Správnej rady.

O podrobnostiach a všetkých dôležitých náležitostiach vás budeme včas informovať.

Oceňujem, ako spoločne reagujeme na nahradenie prezenčnej formy štúdia dištančnými nástrojmi. Opätovne ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú formou dobrovoľníctva, výrobou ochranou štítov, či iným spôsobom ľuďom, zdravotníckym zariadeniam, domovom sociálnych služieb...

Spolu to zvládneme!

Jozef Habánik

Váš rektor

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica