Na univerzite sme privítali štátnu tajomníčku rezortu diplomacie

Trenčiansky kraj sa stal hostiteľom podujatia Z regiónov do sveta, ktoré realizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so samosprávnymi krajmi.

V rámci podujatia sa uskutočnilo viacero stretnutí so slovenskými firmami a zahraničnými investormi. Trenčianska univerzita na stretnutí predstavila špičkové vedecké Centrum FunGlass, ktoré robí výskum na medzinárodnej úrovni a nedávno slávnostne otvorilo svoje zrekonštruované priestory a inovované laboratóriá. "Ambíciou podujatia je, že chceme prepájať slovenské firmy so zahraničím a prostredníctvom siete zastupiteľských úradov vytvárať možnosti pre naše podnikateľské subjekty," povedala štátna tajomníčka Ingrid Brocková.

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, víta aktivitu zo strany Ministerstva zahraničných vecí a má za to, že Centrum FunGlass s najmodernejším vybavením a pracovným prostredím v zrekonštruovaných priestoroch pritiahne nových talentovaných výskumníkov a študentov s inovatívnymi myšlienkami a bude vynikajúcim partnerom pre uznávané inštitúcie doma a v zahraničí. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica