Na Trenčianskej univerzite je zriadené Informačné centrum o európskych záležitostiach

06.05.2021

Od 1. mája 2021 sídli na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Informačné centrum Europe Direct Trenčín, ktoré sa presťahovalo z priestorov župného úradu. Prostredníctvom centra prinesie naša univerzita verejnosti v celom Trenčianskom regióne informácie o európskych záležitostiach. Centrum v Trenčíne je členom celoeurópskej siete EUROPE DIRECT, ktorej nová generácia vznikla 1. mája 2021 a zahŕňa viac ako 420 centier v celej Európskej únii. Jej poslaním je priniesť Európsku úniu, jej politiky a hodnoty do všetkých kútov Európy a vytvárať dialóg s občanmi, ktorý zabezpečí užšie prepojenie medzi inštitúciami a občanmi vo všetkých regiónoch.

Informačné centrum je prevádzkované vďaka grantu, ktorý Trenčianska univerzita získala vo výzve na predkladanie projektov zverejnenej Zastúpením Európskej komisie v SR.Teším sa, že Informačné centrum Europe Direct Trenčín, ktoré slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach týkajúcich sa Európskej únie, bude sídliť v priestoroch našej univerzity. Pevne veríme, že spoločne prispejeme k lepšej informovanosti občanov v regióne, a to počas celého trvania projektu v rokoch 2021 - 2025,“ zhrnul rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.  

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica