Tlačové správy

Výskumno-vzdelávacie centrum obnoviteľných zdrojov energie TnUAD v Trenčíne

Výskumno-vzdelávacie centrum obnoviteľných zdrojov energie TnUAD v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vytvorila „Výskumno-vzdelávacie centrum obnoviteľných zdrojov energie, ktoré je jedným z výstupov projektu „Výskum technologickej...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorí nový priestor pre aktívnych študentov

Po aktívnom zapojení do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorého cieľom je prepojenie vysokoškolského vzdelávania s firemnou praxou, prichádza Trenčianska...

Vedecká konferencia  a Deň otvorených dverí na Katedre politológie

Vedecká konferencia a Deň otvorených dverí na Katedre politológie

Pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. na Katedre politológie sa dňa 20. februára 2014   konal tretí ročník vedeckej...

Aktívni študenti Trenčianskej univerzity zakladajú rádio

Do počtu slovenských univerzít s vlastným študentským rádiom sa pripája aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Úlohou prvého študentského rádia na Považí bude kvalitne...

Práca a budúcnosť pre mladé vedecké talenty

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ponúka možnosť perspektívneho pracovného uplatnenia sa pre absolventov doktorandského a inžinierskeho štúdia v oblasti...

Slávnostné otvorenie unikátneho pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Slávnostné otvorenie unikátneho pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Za prítomnosti Ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzany Zvolenskej, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., riaditeľa Fakultnej...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozvíja využitie plazmových aplikácií pre sklo a keramické technológie

Vybudovanie siete a kooperačnej platformy partnerských inštitúcií zameraných na inovatívne sklo a keramické technológie, vytvorenie vzdelávacieho programu orientujúceho sa na aplikačné špecifiká sklo...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica