Tlačové správy

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má nového rektora

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má nového rektora

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v stredu, 20. marca 2013, jednohlasne zvolil doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na rektora univerzity. Docent...

Nový projekt na TnUAD

Nový projekt na TnUAD

Radi by sme Vás informovali o začatí nového projektu pod názvom „Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka“. Cieľom projektu je pripraviť podmienky pre zavedenie...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne poskytuje možnosti štúdia uchádzačom so špecifickými potrebami

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má poradenské centrum, v ktorom získajú uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami informácie o špecifikách študijných odborov...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa rozhodla pre výhody cloudu

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa rozhodla pre cloudové služby od spoločnosti Microsoft. Výhody cloudového riešenia bude TnUAD v plnom rozsahu využívať od začiatku...

Rektor zvolal akademickú obec

Rektor zvolal akademickú obec

Dňa 31. januára 2013 sa uskutočnilo zasadnutie Akademickej obce zamestnaneckej a študentskej časti Rektorátu, celouniverzitného pracoviska Vila a Katedry Politológie, ktorú zvolal...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorí Technologické centrum

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorí Technologické centrum

Na konferencii „Vzdelávanie, Inovácie, Partnerstvo“ predstavil doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poverený výkonom funkcie rektora projekt na revitalizáciu priestorov...

Rektor TnUAD sa nebojí nepopulárnych opatrení

Rektor TnUAD sa nebojí nepopulárnych opatrení

Napriek tomu, že Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. je len poverený výkonom funkcie rektora, nebojí sa ani nepopulárnych opatrení, ktoré povedú k zvyšovaniu kvality vzdelávania...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica