Tlačové správy

Ambiciózni študenti TnUAD dosahujú úspechy v celosvetovej súťaži

Študenti piateho ročníka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov sa tento rok po prvý krát zapojili do medzinárodnej súťaže Global Management Challenge. Iniciatíva zapojiť sa do tohto projektu prišla...

Kontrolné dni na TnUAD

Kontrolné dni na TnUAD

Rektor zahájil kontrolné dni na fakultách a celouniverzitných pracoviskách...

Spolupráca TnUAD so zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Spolupráca TnUAD so zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Poverený rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. dňa 19. decembra 2012 vystúpil na Zasadnutí Trenčianskeho samosprávneho kraja...

Memorandum medzi FPT so sídlom v Púchove a TnUAD v Trenčíne

Memorandum medzi FPT so sídlom v Púchove a TnUAD v Trenčíne

Na zasadnutí Akademickej obce Fakulty priemyselných technológií v Púchove dňa 11. decembra 2012 za účasti ministra školstva...

ŠRVŠ vyjadrila podporu opatreniam povereného rektora TnUAD v Trenčíne

ŠRVŠ vyjadrila podporu opatreniam povereného rektora TnUAD v Trenčíne

Na zasadnutí Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky dňa 07. decembra 2012 sa zúčastnil poverený rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Doc....

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. sa zúčastnil na 63. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. sa zúčastnil na 63. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. poverený výkonom funkcie rektora sa dňa 7. decembra 2012 zúčastnil

Minister Dušan Čaplovič poveril docenta Jozefa Habánika výkonom funkcie rektora TnUAD

Minister Dušan Čaplovič poveril docenta Jozefa Habánika výkonom funkcie rektora TnUAD

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič poveril

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica