Tlačové správy

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne poskytuje možnosti štúdia uchádzačom so špecifickými potrebami

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má poradenské centrum, v ktorom získajú uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami informácie o špecifikách študijných odborov...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa rozhodla pre výhody cloudu

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa rozhodla pre cloudové služby od spoločnosti Microsoft. Výhody cloudového riešenia bude TnUAD v plnom rozsahu využívať od začiatku...

Rektor zvolal akademickú obec

Rektor zvolal akademickú obec

Dňa 31. januára 2013 sa uskutočnilo zasadnutie Akademickej obce zamestnaneckej a študentskej časti Rektorátu, celouniverzitného pracoviska Vila a Katedry Politológie, ktorú zvolal...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorí Technologické centrum

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorí Technologické centrum

Na konferencii „Vzdelávanie, Inovácie, Partnerstvo“ predstavil doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poverený výkonom funkcie rektora projekt na revitalizáciu priestorov...

Rektor TnUAD sa nebojí nepopulárnych opatrení

Rektor TnUAD sa nebojí nepopulárnych opatrení

Napriek tomu, že Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. je len poverený výkonom funkcie rektora, nebojí sa ani nepopulárnych opatrení, ktoré povedú k zvyšovaniu kvality vzdelávania...

Ambiciózni študenti TnUAD dosahujú úspechy v celosvetovej súťaži

Študenti piateho ročníka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov sa tento rok po prvý krát zapojili do medzinárodnej súťaže Global Management Challenge. Iniciatíva zapojiť sa do tohto projektu prišla...

Kontrolné dni na TnUAD

Kontrolné dni na TnUAD

Rektor zahájil kontrolné dni na fakultách a celouniverzitných pracoviskách...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica