Tlačové správy

Práca a budúcnosť pre mladé vedecké talenty

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ponúka možnosť perspektívneho pracovného uplatnenia sa pre absolventov doktorandského a inžinierskeho štúdia v oblasti...

Slávnostné otvorenie unikátneho pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Slávnostné otvorenie unikátneho pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Za prítomnosti Ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzany Zvolenskej, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., riaditeľa Fakultnej...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozvíja využitie plazmových aplikácií pre sklo a keramické technológie

Vybudovanie siete a kooperačnej platformy partnerských inštitúcií zameraných na inovatívne sklo a keramické technológie, vytvorenie vzdelávacieho programu orientujúceho sa na aplikačné špecifiká sklo...

Záujem o štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť rastie

Záujem o štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť rastie

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v akademickom roku 2013/2014 počet zapísaných študentov do 1. ročníka vzrástol o 13,9 %. Rovnako medziročne rastie tiež percentuálny podiel...

Uctili sme si pamiatku Alexandra Dubčeka

Uctili sme si pamiatku Alexandra Dubčeka

V stredu 27. novembra 2013 si pripomíname 92. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti slovenských a európskych politických a spoločenských dejín, ktorého meno naša...

Aktívni študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne idú do praxe

Aktívni študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne idú do praxe

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ prichádza priamo medzi študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, aby im predstavil ako sa môžu zapojiť...

Tlačová správa k otvoreniu akademického roku 2013/2014

Čo nás a našu univerzitu čaká v akademickom roku 2013/2014

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica