Facebook Youtube Instagram

Tlačové správy

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. sa zúčastnil na 63. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. sa zúčastnil na 63. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. poverený výkonom funkcie rektora sa dňa 7. decembra 2012 zúčastnil

Minister Dušan Čaplovič poveril docenta Jozefa Habánika výkonom funkcie rektora TnUAD

Minister Dušan Čaplovič poveril docenta Jozefa Habánika výkonom funkcie rektora TnUAD

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič poveril

Správy od 141 do 142 z 142
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica