Facebook Youtube Instagram

Tlačové správy

Memorandum medzi FPT so sídlom v Púchove a TnUAD v Trenčíne

Memorandum medzi FPT so sídlom v Púchove a TnUAD v Trenčíne

Na zasadnutí Akademickej obce Fakulty priemyselných technológií v Púchove dňa 11. decembra 2012 za účasti ministra školstva...

ŠRVŠ vyjadrila podporu opatreniam povereného rektora TnUAD v Trenčíne

ŠRVŠ vyjadrila podporu opatreniam povereného rektora TnUAD v Trenčíne

Na zasadnutí Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky dňa 07. decembra 2012 sa zúčastnil poverený rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Doc....

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. sa zúčastnil na 63. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. sa zúčastnil na 63. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. poverený výkonom funkcie rektora sa dňa 7. decembra 2012 zúčastnil

Minister Dušan Čaplovič poveril docenta Jozefa Habánika výkonom funkcie rektora TnUAD

Minister Dušan Čaplovič poveril docenta Jozefa Habánika výkonom funkcie rektora TnUAD

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič poveril

Správy od 162 do 165 z 165
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica