Facebook Youtube Instagram

Tlačové správy

Univerzita podpísala memorandum o excelentnej vede

Univerzita podpísala memorandum o excelentnej vede

V piatok 4. októbra 2019 predstavila Slovenská akadémia vied začiatok fungovania projektu štrukturálnych fondov CEMEA - Centrum pre využitie pokročilých materiálov. V rámci projektu...

Trenčianska univerzita zahájila nový akademický rok s viacerými novinkami

Trenčianska univerzita zahájila nový akademický rok s viacerými novinkami

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik dňa 23. septembra 2019 slávnostne zahájil nový akademický rok 2019/2020 v aule univerzity za účasti študentov...

Študenti už prázdninujú, univerzita chystá prekvapenia

Študenti už prázdninujú, univerzita chystá prekvapenia

S koncom akademického roka „prichádza“ na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť čulý stavebný ruch, ktorý aj tentokrát potrvá celé leto. Na čo všetko sa môžu noví aj...

II. kolo Obchodnej verejnej súťaže č. TnUAD/01/2019

II. kolo Obchodnej verejnej súťaže č. TnUAD/01/2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v y h l a s u j e II. kolo   Obchodnej verejnej súťaže č. TnUAD/01/2019   podľa § 281 až 288 Obchodného...

Obchodná verejná súťaž č. TnUAD/02/2019

Obchodná verejná súťaž č. TnUAD/02/2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne   v y h l a s u j e   Obchodnú verejnú súťaž č. TnUAD/02/2019   podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka...

Absolventi Trenčianskej univerzity budú dostávať certifikát EUR-ACE

Absolventi Trenčianskej univerzity budú dostávať certifikát EUR-ACE

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa stala treťou slovenskou univerzitou, ktorá má akreditované technické študijné programy pod značkou EUR-ACE. Práve dňa 6. mája 2019 boli na...

Detský kútik na Trenčianskej univerzite

Detský kútik na Trenčianskej univerzite

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zriadila na svojej akademickej pôde Detský kútik, do ktorého môžu študenti a zamestnanci univerzity umiestiť v prípade potreby svoje...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica