Tlačové správy

Trenčianska univerzita získala na výskum 6,3 mil. EUR

Trenčianska univerzita získala na výskum 6,3 mil. EUR

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne získala financie na rozšírenie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“....

Rektor Trenčianskej univerzity poberá minimálnu mzdu

Rektor Trenčianskej univerzity poberá minimálnu mzdu

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pracuje od marca na univerzite za minimálnu mzdu. Rozdiel oproti pôvodnej mzde chce v rámci schvaľovania nového rozpočtu použiť...

Online štátne skúšky

Online štátne skúšky

Milí študenti, kolegovia, priatelia! Naša univerzita začína s prípravou technických a komunikačných nástrojov, pomocou ktorých zvládneme štátne skúšky a obhajoby záverečných prác aj...

Aktualizácia harmonogramu študia

Aktualizácia harmonogramu študia

Trenčianska univerzita prerušuje prezenčnú výučbu až do odvolania, zapísaným študentom vráti poplatok za prijímacie konanie a študentov oslobodí od poplatkov za ubytovanie. Prezenčná forma výučby...

Trenčianska univerzita začala s výrobou špeciálnych ochranných štítov

Trenčianska univerzita začala s výrobou špeciálnych ochranných štítov

Mladí výskumníci a technológovia Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity aktívne reagujú na výzvu  www.pomoznemocnici.sk, v ktorej lekári, sestry, záchranári a všetci v...

Trenčianska univerzita je úspešná v medzinárodných rankingoch

Trenčianska univerzita je úspešná v medzinárodných rankingoch

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne výrazne boduje v dvoch rebríčkoch hodnotenia európskych univerzít poskytujúcich vzdelávanie v programoch s technickým zameraním...

Príprava transformácie Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu TnUAD

Príprava transformácie Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu TnUAD

Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Centrum pre HBO) je vedecko-výskumným pracoviskom, ktoré vzniklo v spolupráci...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica