Tlačové správy

Prezident Zväzu automobilového priemyslu na našej univerzite

Prezident Zväzu automobilového priemyslu na našej univerzite

Na pozvanie rektora doc. Habánika v piatok 7. júna 2013 našu univerzitu navštívil prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky Ing. Jaroslav Holeček. Pán Ing. Holeček sa...

Slávnostné  otvorenie Centra excelentnosti pre keramiku sklo a silikátové materiály na našej univerzite

Slávnostné otvorenie Centra excelentnosti pre keramiku sklo a silikátové materiály na našej univerzite

Za prítomnosti partnerov projektu, pozvaných hostí a zamestnancov univerzity bolo 29. mája 2013 na našej univerzite slávnostne otvorené jedno z najlepšie vybavených centier materiálového...

Prezident SR vymenoval rektora našej univerzity

Prezident SR vymenoval rektora našej univerzity

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v pondelok 13. mája 2013 o 11.00 hod. v Prezidentskom paláci vymenoval doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za rektora Trenčianskej univerzity...

Konferencia Mladí Európania – európske občianstvo

Konferencia Mladí Európania – európske občianstvo

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Rada mládeže Trenčianskeho kraja a JEF Trenčín (Mladí priatelia Európy) Vás pozývajú na konferenciu „Mladí Európania – európske občianstvo“ pri...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má nového rektora

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má nového rektora

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v stredu, 20. marca 2013, jednohlasne zvolil doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na rektora univerzity. Docent...

Nový projekt na TnUAD

Nový projekt na TnUAD

Radi by sme Vás informovali o začatí nového projektu pod názvom „Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka“. Cieľom projektu je pripraviť podmienky pre zavedenie...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne poskytuje možnosti štúdia uchádzačom so špecifickými potrebami

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má poradenské centrum, v ktorom získajú uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami informácie o špecifikách študijných odborov...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica