Správy rektora

Naši študenti na summite V4 v Budapešti

Naši študenti na summite V4 v Budapešti

Predseda vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Róbert Fico, CSc. ponúkol možnosť dvom našim študentom sprevádzať ho na jeho zahraničnej pracovnej ceste na summite V4 v Budapešti. Študenti našej...

Úspešne sme zahájili veľtrh ELOSYS

Úspešne sme zahájili veľtrh ELOSYS

Úspešne sme reprezentovali našu univerzitu na zahájení 19. medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií v Trenčíne s názvom ELOSYS 2013. Medzinárodný...

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na pôde našej Alma mater

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na pôde našej Alma mater

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. privítal na pôde našej univerzity podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych...

Aktívni študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne idú do praxe

Aktívni študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne idú do praxe

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ prichádza priamo medzi študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, aby im predstavil ako sa môžu zapojiť...

Nosiť meno Alexandra Dubčeka je veľký záväzok

Nosiť meno Alexandra Dubčeka je veľký záväzok

Každý v živote môže urobiť chyby a zísť z cesty, ale každý musí mať aj právo na nový pokus a nový začiatok. Na dnešnom slávnostnom otvorení nového akademického roka na Trenčianskej univerzite...

Slávnostné zahájenie akademického roka 2013/2014

Slávnostné zahájenie akademického roka 2013/2014

Slávnostné zahájenie akademického roka na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí medzi významné akademické obrady, ktoré sa tradične konajú za prítomnosti zamestnancov...

Zasadnutie Správnej rady  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zasadnutie Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

V utorok, 27. augusta 2013, sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Správna rada, ktorú viedol jej predseda, MUDr. Pavol Sedláček,...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica