Správy rektora

Univerzita pripravuje moderné študentské centrum

Univerzita pripravuje moderné študentské centrum

Študenti sú našimi partnermi a kolegami! – s takýmto heslom prevzal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  post rektora na našej univerzite. Postupne sa toto heslo stáva skutočnosťou a rektor...

Prvý ruský absolvent Fakulty špeciálnej techniky

Prvý ruský absolvent Fakulty špeciálnej techniky

Prvými ruskými absolventmi našej univerzity sú  absolventi inžinierskeho štúdia na Fakulte sociálno - ekonomických vzťahov. V tomto akademickom roku sa k úspešným ruským absolventom...

Predseda TSK na promóciách našej univerzity

Predseda TSK na promóciách našej univerzity

Na slávnostných promóciách Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa zúčastnil, okrem akademických funkcionárov fakulty a rektora univerzity doc. Ing....

Poprední odborníci z Číny sa zaujímajú o naše výskumné centrum

Poprední odborníci z Číny sa zaujímajú o naše výskumné centrum

Od Slávnostného otvorenia „Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály“ ubehol ešte len mesiac a už máme prvých záujemcov o spoluprácu. V sobotu 29. júna 2013 našu...

Krst zborníka prác študentov Univerzity tretieho veku TnUAD v Trenčíne

Krst zborníka prác študentov Univerzity tretieho veku TnUAD v Trenčíne

Vo štvrtok 13. júna 2013, sa v Univerzitnej knižnici Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil Krst zborníka prác študentov Univerzity tretieho veku Trenčianskej univerzity...

Slávnostné promócie 2013

Slávnostné promócie 2013

Úspešné ukončenie 5-ročného štúdia v inžinierskom a v magisterskom štúdiu  na našej univerzite je každoročne zavŕšené slávnostnými  promóciami, ktoré začali 11. júna 2013...

Prezident Zväzu automobilového priemyslu na našej univerzite

Prezident Zväzu automobilového priemyslu na našej univerzite

Na pozvanie rektora doc. Habánika v piatok 7. júna 2013 našu univerzitu navštívil prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky Ing. Jaroslav Holeček. Pán Ing. Holeček sa...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica