Správy rektora

Uctili sme si pamiatku Alexandra Dubčeka

Uctili sme si pamiatku Alexandra Dubčeka

V stredu 27. novembra 2013 si pripomíname 92. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti slovenských a európskych politických a spoločenských dejín, ktorého meno naša...

Diskusia na tému súkromné vs. verejné vysoké školy na Slovensku

Diskusia na tému súkromné vs. verejné vysoké školy na Slovensku

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v pondelok 18. novembra 2013 uskutočnila diskusia na tému súkromné vs. verejné vysoké školy na Slovensku,. Pozvanie na diskusiu prijal...

Naša univerzita je  odborným garantom  medzinárodného veľtrhu JOB FÓRUM

Naša univerzita je odborným garantom medzinárodného veľtrhu JOB FÓRUM

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prijala ponuku odborného garanta 5. ročníka medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM spojenú s 15. ročníkom...

Imatrikulácie študentov Fakulty priemyselných technológií

Imatrikulácie študentov Fakulty priemyselných technológií

V utorok 12. novembra 2013 sa v priestoroch Púchovského divadla uskutočnil slávnostný akt imatrikulácie študentov prvého ročníka Fakulty priemyselných technológií v Púchove. Prváci...

Krst vedeckého časopisu Zdravotnícke listy

Krst vedeckého časopisu Zdravotnícke listy

V stredu 6. novembra 2013 sa konal 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Trenčiansky ošetrovateľský deň, ktorý sa konal pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho...

Naši študenti na summite V4 v Budapešti

Naši študenti na summite V4 v Budapešti

Predseda vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Róbert Fico, CSc. ponúkol možnosť dvom našim študentom sprevádzať ho na jeho zahraničnej pracovnej ceste na summite V4 v Budapešti. Študenti našej...

Úspešne sme zahájili veľtrh ELOSYS

Úspešne sme zahájili veľtrh ELOSYS

Úspešne sme reprezentovali našu univerzitu na zahájení 19. medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií v Trenčíne s názvom ELOSYS 2013. Medzinárodný...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica