Správy rektora

Udelenie čestných titulov Doctor honoris causa na našej univerzite

Udelenie čestných titulov Doctor honoris causa na našej univerzite

Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne spoločne s Vedeckou radou Fakulty priemyselných technológií a Vedeckou radou Fakulty špeciálnej techniky udelila na...

Študenti dostali príležitosť vyjadriť svoj názor priamo rektorovi

Študenti dostali príležitosť vyjadriť svoj názor priamo rektorovi

V Študentskom centre TnUAD v Trenčíne mali dnes 20. marca 2014 študenti príležitosť vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do diania na našej univerzite v neformálnej diskusii...

Zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie na pôde našej univerzity

Zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie na pôde našej univerzity

Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v termíne od 6. do 7. marca 2014 konalo 66. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie a zasadnutie pléna Inštitútu...

Trenčianska univerzita otvorila nový priestor pre aktívnych študentov

Trenčianska univerzita otvorila nový priestor pre aktívnych študentov

Po aktívnom zapojení do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorého cieľom je prepojenie vysokoškolského vzdelávania s firemnou praxou, prišla Trenčianska...

Vedecká konferencia  a Deň otvorených dverí na Katedre politológie

Vedecká konferencia a Deň otvorených dverí na Katedre politológie

Pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. na Katedre politológie sa dňa 20. februára 2014   konal tretí ročník vedeckej...

Slávnostné otvorenie unikátneho pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Slávnostné otvorenie unikátneho pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Za prítomnosti Ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzany Zvolenskej, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., riaditeľa Fakultnej...

Učíme seniorov používať tablety

Učíme seniorov používať tablety

Na Univerzite tretieho veku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v stredu 27. novembra 2013  uskutočnilo  stretnutie  študentov s rektorom  doc. Ing....

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica