Správy rektora

Na študentov FSEV čakajú nové priestory

Na študentov FSEV čakajú nové priestory

Viaceré priestory Trenčianskej univerzity prešli počas letných prázdnin obnovou a rekonštrukciou. Dobré správy máme pre študentov našej Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorých začiatkom...

Nový akademický rok prinesie nové výzvy

Nový akademický rok prinesie nové výzvy

Po dlhých „prázdninách“ otvára Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nový akademický rok 2020/2021. Za zvýšenej opatrnosti a pri určitých obmedzeniach opäť privítame pokračujúcich...

Rektor odovzdal diplomy úspešným doktorandom

Rektor odovzdal diplomy úspešným doktorandom

Úspešným absolventom doktorandského štúdia rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, spoločne s dekanmi fakúlt odovzdal diplomy preukazujúce získanie titulu philosophiae doctor – PhD....

Na študentov čaká vynovený internát

Na študentov čaká vynovený internát

Študenti našej univerzity sa môžu tešiť na vynovené priestory internátu. Dnes sme slávnostne za prítomnosti viacerých významných hostí, učiteľov, kolegov a študentov prestrihli pásku pri príležitosti...

Vedci univerzity výskumom pomáhajú pacientom

Vedci univerzity výskumom pomáhajú pacientom

Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) je unikátnou metódou s významnými klinickými výsledkami v liečbe mnohých ochorení. Trenčianska univerzita sa ako jedna z mála vedeckých inštitúcií môže...

Opatrenie rektora Trenčianskej univerzity k 26. 8. 2020

Opatrenie rektora Trenčianskej univerzity k 26. 8. 2020

Preventívne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 V nadväznosti na dokument, vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – „Organizácia a podmienky pedagogického...

Navrhujeme, aby bol rok 2021 rokom Alexandra Dubčeka!

Navrhujeme, aby bol rok 2021 rokom Alexandra Dubčeka!

Dnes si pripomíname udalosti z 21. augusta 1968. V tú noc napadli armády z piatich krajín Varšavskej zmluvy Československo. Ľudová opozícia sa prejavila v mnohých spontánnych činoch nenásilného...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica