Správy rektora

Nosiť meno Alexandra Dubčeka je veľký záväzok

Nosiť meno Alexandra Dubčeka je veľký záväzok

Každý v živote môže urobiť chyby a zísť z cesty, ale každý musí mať aj právo na nový pokus a nový začiatok. Na dnešnom slávnostnom otvorení nového akademického roka na Trenčianskej univerzite...

Slávnostné zahájenie akademického roka 2013/2014

Slávnostné zahájenie akademického roka 2013/2014

Slávnostné zahájenie akademického roka na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí medzi významné akademické obrady, ktoré sa tradične konajú za prítomnosti zamestnancov...

Zasadnutie Správnej rady  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zasadnutie Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

V utorok, 27. augusta 2013, sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Správna rada, ktorú viedol jej predseda, MUDr. Pavol Sedláček,...

Naša univerzita sa zapája do Národného projektu

Naša univerzita sa zapája do Národného projektu

Naša univerzita sa zapája do ďalšieho Národného projektu zameraného na podporu vzdelávania v oblasti vysokého školstva. Projektová manažérka Mgr. Helga Jančovičová, PhD. a zástupcovia národného...

Marián Hossa na Trenčianskej detskej univerzite

Marián Hossa na Trenčianskej detskej univerzite

Takmer 130 žiakov základných škôl od veku 6 do 12 rokov si od pondelka 19. augusta 2013 užíva vysokoškolský život na našej univerzite. Podali si prihlášku, zapísali sa na štúdium a študujú....

Univerzita pripravuje moderné študentské centrum

Univerzita pripravuje moderné študentské centrum

Študenti sú našimi partnermi a kolegami! – s takýmto heslom prevzal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  post rektora na našej univerzite. Postupne sa toto heslo stáva skutočnosťou a rektor...

Prvý ruský absolvent Fakulty špeciálnej techniky

Prvý ruský absolvent Fakulty špeciálnej techniky

Prvými ruskými absolventmi našej univerzity sú  absolventi inžinierskeho štúdia na Fakulte sociálno - ekonomických vzťahov. V tomto akademickom roku sa k úspešným ruským absolventom...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica