Správy rektora

Slávnostné promócie 2013

Slávnostné promócie 2013

Úspešné ukončenie 5-ročného štúdia v inžinierskom a v magisterskom štúdiu  na našej univerzite je každoročne zavŕšené slávnostnými  promóciami, ktoré začali 11. júna 2013...

Prezident Zväzu automobilového priemyslu na našej univerzite

Prezident Zväzu automobilového priemyslu na našej univerzite

Na pozvanie rektora doc. Habánika v piatok 7. júna 2013 našu univerzitu navštívil prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky Ing. Jaroslav Holeček. Pán Ing. Holeček sa...

Rektor na zahájení štátnych záverečných skúšok FPT v Púchove

Rektor na zahájení štátnych záverečných skúšok FPT v Púchove

V stredu 5. júna 2013 sa začali štátne záverečné skúšky na Fakulte priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za osobnej účasti rektora...

Seminár na tému „Aktuálne problémy v Európskej únii“

Seminár na tému „Aktuálne problémy v Európskej únii“

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. privítal na pôde našej univerzity štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho...

Slávnostné  otvorenie Centra excelentnosti pre keramiku sklo a silikátové materiály na našej univerzite

Slávnostné otvorenie Centra excelentnosti pre keramiku sklo a silikátové materiály na našej univerzite

Za prítomnosti partnerov projektu, pozvaných hostí a zamestnancov univerzity bolo 29. mája 2013 na našej univerzite slávnostne otvorené jedno z najlepšie vybavených centier materiálového...

Zasadnutie Vedeckej rady TnUAD v Trenčíne

Zasadnutie Vedeckej rady TnUAD v Trenčíne

Akademický senát našej univerzity na svojom zasadnutí 7.mája 2013 schválil návrh nového zloženia Vedeckej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý v zmysle zákona...

Rektor na vernisáži výstavy Alexandra Viku v Prezidentskom paláci

Rektor na vernisáži výstavy Alexandra Viku v Prezidentskom paláci

Rektor  našej univerzity  prijal pozvanie jeho excelencie, prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, na vernisáž výstavy Alexandra Viku  „Harmónia“ (plakety a medaily),...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica