Správy rektora

Porada pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii TnUAD v roku 2014

Porada pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii TnUAD v roku 2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa aktívne pripravuje na komplexnú akreditáciu v roku 2014. Na zasadnutí pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii, ktorá sa konala v piatok...

TnUAD zavádza Vnútorný systém kvality vysokej školy podľa medzinárodných noriem a smerníc

TnUAD zavádza Vnútorný systém kvality vysokej školy podľa medzinárodných noriem a smerníc

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zavádza Vnútorný systém kvality vysokej školy podľa medzinárodných noriem a smerníc ESG. Súčasťou vnútorného systému kvality sú všetky zložky...

Rektor na rokovaní s primátorom mesta Trenčín

Rektor na rokovaní s primátorom mesta Trenčín

Spolupráca medzi mestom Trenčín a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa po vystúpení doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. – povereného výkonom funkcie rektora TnUAD, na...

Prednáška poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku na FŠT

Prednáška poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku na FŠT

Fakulta špeciálnej techniky privítala na svojej akademickej pôde poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, bývalého ministra obrany SR, Ing. Jaroslava Bašku. V pondelok 18. februára 2013 vystúpil...

Rektor navštívil Fakultu zdravotníctva

Rektor navštívil Fakultu zdravotníctva

Docent Habánik aktívne komunikuje so všetkými súčasťami Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, aby lepšie pochopil ich potreby a  názory na skvalitnenie  podmienok na...

Kontrolný deň na Fakulte špeciálnej techniky

Kontrolný deň na Fakulte špeciálnej techniky

V súlade s harmonogramom kontrolných dní doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poverený výkonom funkcie rektora vykonal dňa 30. januára 2013 kontrolu na Fakulte špeciálnych technológií...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorí Technologické centrum

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorí Technologické centrum

Na konferencii „Vzdelávanie, Inovácie, Partnerstvo“ predstavil doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poverený výkonom funkcie rektora projekt na revitalizáciu priestorov...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica