Správy rektora

Naša univerzita spolupracuje so Združením miest a obcí SR

Naša univerzita spolupracuje so Združením miest a obcí SR

Trenčianska univerzita prehĺbila spoluprácu so Združením miest a obcí SR podpisom Memoranda. Strany zastúpené rektorom Jozefom Habánikom a za ZMOS Jozefom Božikom sa dohodli na vzájomnej podpore...

Univerzitný športový deň 2024 je úspešne za nami

Univerzitný športový deň 2024 je úspešne za nami

Tretí ročník univerzitného športového dňa, ktorý bol plný nielen športových aktivít, súťaží a workshopov, ale aj relaxu pri dobrej hudbe a jedle dopadol aj napriek počasiu na jednotku.  ...

Naša univerzita je súčasťou festivalu STARMUS

Naša univerzita je súčasťou festivalu STARMUS

V máji 2024 sa stane Slovensko organizátorom výnimočného festivalu vedy s názvom Starmus VII, na ktorom sa zúčastní 21 laureátov Nobelovej ceny. Festival bude sprevádzaný bohatým kultúrnym...

Podpísali sme memorandum so Štatistickým úradom

Podpísali sme memorandum so Štatistickým úradom

V stredu 17. 04. 2024 na pôde Štatistického úradu Slovenskej republiky rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik a predseda Štatistického úradu Martin Nemky podpísali Memorandum...

Prof. Ondrušová opätovne zvolená za dekanku FPT

Prof. Ondrušová opätovne zvolená za dekanku FPT

V stredu 17. apríla 2024 dekanka Fakulty priemyselných technológií Darina Ondrušová  predstavila na predvolebnom zhromaždení Akademickej obce svoje plány k ďalšiemu rozvoju fakulty. Pani...

Univerzita diskutovala o klimatických politikách mesta

Univerzita diskutovala o klimatických politikách mesta

Naša univerzita bola súčasťou Okrúhleho stola k téme reflexia klimatických politík mesta Trenčín. Cieľom diskusií, ktoré organizuje občianske združenie Klíma ťa potrebuje v každom krajskom meste, je...

FSEV je excelentným výskumným pracoviskom

FSEV je excelentným výskumným pracoviskom

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov pripravuje odborníkov v oblasti personálneho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky a manažmentu. Na prvom stupni pripravuje aj odborníkov pre...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica