Facebook Youtube Instagram

Správy rektora

Univerzita podpísala memorandum o excelentnej vede

Univerzita podpísala memorandum o excelentnej vede

V piatok 4. októbra 2019 predstavila Slovenská akadémia vied začiatok fungovania projektu štrukturálnych fondov CEMEA - Centrum pre využitie pokročilých materiálov. V rámci projektu...

Oslovujeme nových študentov na výstave Gaudeamus

Oslovujeme nových študentov na výstave Gaudeamus

V týchto dňoch sa Trenčianska univerzita prezentuje na tradičnom európskom študentskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus v Bratislave. Uchádzači sa môžu od našich...

Slávnostné otvorenie UNI-PARKU

Slávnostné otvorenie UNI-PARKU

Dňa  20. septembra 2019 rektor Trenčianskej univerzity Slávnostne otvoril študentský park UNI-PARK, ktorý môžu študenti využívať už od začiatku nového akademického roka. Pre univerzitu je...

Trenčianska univerzita zahájila nový akademický rok s viacerými novinkami

Trenčianska univerzita zahájila nový akademický rok s viacerými novinkami

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik dňa 23. septembra 2019 slávnostne zahájil nový akademický rok 2019/2020 v aule univerzity za účasti študentov...

Trenčianska univerzita posilňuje svoje pôsobenie na poli medzinárodnej excelentnej vedy

Trenčianska univerzita posilňuje svoje pôsobenie na poli medzinárodnej excelentnej vedy

V máji tohto roku bol časopis Zdravotnícke listy, ktorý vydáva Fakulta zdravotníctva, zaradený do svetovej odbornej databázy SCOPUS. Výber titulov do databázy sa uskutočňuje na základe prísneho...

Študenti už prázdninujú, univerzita chystá prekvapenia

Študenti už prázdninujú, univerzita chystá prekvapenia

S koncom akademického roka „prichádza“ na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť čulý stavebný ruch, ktorý aj tentokrát potrvá celé leto. Na čo všetko sa môžu noví aj...

Začali promócie úspešných absolventov

Začali promócie úspešných absolventov

Dnes 1. júla 2019 si absolventi Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v prítomnosti hrdých rodičov, príbuzných, partnerov a priateľov  prevzali diplom z rúk dekanky Evy Ivanovej....

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica