Facebook Youtube Instagram

Správy rektora

Imatrikulácie študentov Fakulty priemyselných technológií

Imatrikulácie študentov Fakulty priemyselných technológií

V utorok 12. novembra 2013 sa v priestoroch Púchovského divadla uskutočnil slávnostný akt imatrikulácie študentov prvého ročníka Fakulty priemyselných technológií v Púchove. Prváci...

Krst vedeckého časopisu Zdravotnícke listy

Krst vedeckého časopisu Zdravotnícke listy

V stredu 6. novembra 2013 sa konal 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Trenčiansky ošetrovateľský deň, ktorý sa konal pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho...

Naši študenti na summite V4 v Budapešti

Naši študenti na summite V4 v Budapešti

Predseda vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Róbert Fico, CSc. ponúkol možnosť dvom našim študentom sprevádzať ho na jeho zahraničnej pracovnej ceste na summite V4 v Budapešti. Študenti našej...

Úspešne sme zahájili veľtrh ELOSYS

Úspešne sme zahájili veľtrh ELOSYS

Úspešne sme reprezentovali našu univerzitu na zahájení 19. medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií v Trenčíne s názvom ELOSYS 2013. Medzinárodný...

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na pôde našej Alma mater

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na pôde našej Alma mater

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. privítal na pôde našej univerzity podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych...

Aktívni študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne idú do praxe

Aktívni študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne idú do praxe

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ prichádza priamo medzi študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, aby im predstavil ako sa môžu zapojiť...

Nosiť meno Alexandra Dubčeka je veľký záväzok

Nosiť meno Alexandra Dubčeka je veľký záväzok

Každý v živote môže urobiť chyby a zísť z cesty, ale každý musí mať aj právo na nový pokus a nový začiatok. Na dnešnom slávnostnom otvorení nového akademického roka na Trenčianskej univerzite...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica