Správy rektora

Rektor privítal na pôde univerzity spolumajiteľa firmy ESET

Rektor privítal na pôde univerzity spolumajiteľa firmy ESET

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v pondelok 15. apríla 2013 uskutočnila prednáška Ing. Miroslava Trnku, spolumajiteľa firmy ESET, držiteľa ocenení Podnikateľ roka...

Odhalenie pamätnej tabule na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

Odhalenie pamätnej tabule na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič prijali pozvanie študentov púchovskej ...

Vedenie TnUAD pozvali na Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Vedenie TnUAD pozvali na Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Vedenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pozvali na Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, ktoré sa uskutočnilo 04. apríla 2013. Na...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má nového rektora

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má nového rektora

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v stredu, 20. marca 2013, jednohlasne zvolil doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na rektora univerzity. Docent...

Prednáška veľvyslanca NATO na Fakulte špeciálnej techniky

Prednáška veľvyslanca NATO na Fakulte špeciálnej techniky

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne privítala na svojej akademickej pôde veľvyslanca SR NATO Mgr. Františka Kašického. V pondelok 04. marca 2013...

Kontrolný deň na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove

Kontrolný deň na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove

V poradí štvrtý kontrolný deň rektora  sa konal  na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove. V súlade s vyhláseným harmonogramom kontrolných dní na...

Porada pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii TnUAD v roku 2014

Porada pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii TnUAD v roku 2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa aktívne pripravuje na komplexnú akreditáciu v roku 2014. Na zasadnutí pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii, ktorá sa konala v piatok...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica