Správy rektora

Vedenie TnUAD pozvali na Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Vedenie TnUAD pozvali na Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Vedenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pozvali na Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, ktoré sa uskutočnilo 04. apríla 2013. Na...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má nového rektora

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má nového rektora

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v stredu, 20. marca 2013, jednohlasne zvolil doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na rektora univerzity. Docent...

Prednáška veľvyslanca NATO na Fakulte špeciálnej techniky

Prednáška veľvyslanca NATO na Fakulte špeciálnej techniky

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne privítala na svojej akademickej pôde veľvyslanca SR NATO Mgr. Františka Kašického. V pondelok 04. marca 2013...

Kontrolný deň na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove

Kontrolný deň na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove

V poradí štvrtý kontrolný deň rektora  sa konal  na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove. V súlade s vyhláseným harmonogramom kontrolných dní na...

Porada pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii TnUAD v roku 2014

Porada pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii TnUAD v roku 2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa aktívne pripravuje na komplexnú akreditáciu v roku 2014. Na zasadnutí pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii, ktorá sa konala v piatok...

TnUAD zavádza Vnútorný systém kvality vysokej školy podľa medzinárodných noriem a smerníc

TnUAD zavádza Vnútorný systém kvality vysokej školy podľa medzinárodných noriem a smerníc

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zavádza Vnútorný systém kvality vysokej školy podľa medzinárodných noriem a smerníc ESG. Súčasťou vnútorného systému kvality sú všetky zložky...

Rektor na rokovaní s primátorom mesta Trenčín

Rektor na rokovaní s primátorom mesta Trenčín

Spolupráca medzi mestom Trenčín a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa po vystúpení doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. – povereného výkonom funkcie rektora TnUAD, na...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica