Facebook Youtube Instagram

Správy rektora

Nadácia Tatra banky podporila projekt Fakulty zdravotníctva

Nadácia Tatra banky podporila projekt Fakulty zdravotníctva

Nadácia Tatra banky vyhodnotila aj tento rok grantový program Kvalita vzdelávania. Jeho cieľom je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné...

Vieme toho o vesmíre veľa alebo málo?

Vieme toho o vesmíre veľa alebo málo?

Pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika sa uskutočnili dňa 26. 10. 2019 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dni Maximiliána Hella...

Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

Od pondelka 4. novembra sa široká verejnosť môže tešiť na množstvo zaujímavých podujatí predstavujúcich rôzne vedecké disciplíny, nové poznatky, inovácie, špičkové laboratóriá a technológie....

Zomrel prvý rektor Trenčianskej univerzity

Zomrel prvý rektor Trenčianskej univerzity

Dňa 26. októbra 2019 nás vo veku 91 rokov opustil prvý rektor Trenčianskej univerzity akademik Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. Profesor Plander sa narodil 17. 9. 1928 a patril...

Trenčianska univerzita podpísala Memorandum o spolupráci slovenských univerzít

Trenčianska univerzita podpísala Memorandum o spolupráci slovenských univerzít

V utorok 22. 10. 2019 podpísal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik a ďalších 8 slovenských univerzít memorandum o spolupráci....

Zdenka Krajčovičová finalistka súťaže For Women in Science Slovakia

Zdenka Krajčovičová finalistka súťaže For Women in Science Slovakia

Aj na Slovensku sa dá robiť dobrá veda a ženy môžu tiež vynikať v odboroch, ktoré sú vnímané ako doména mužov. To bola nosná myšlienka v poradí už tretieho ročníka súťaže L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo...

Univerzita podpísala memorandum o excelentnej vede

Univerzita podpísala memorandum o excelentnej vede

V piatok 4. októbra 2019 predstavila Slovenská akadémia vied začiatok fungovania projektu štrukturálnych fondov CEMEA - Centrum pre využitie pokročilých materiálov. V rámci projektu...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica