Správy rektora

Trenčianska univerzita má za sebou ďalší úspešný rok

Trenčianska univerzita má za sebou ďalší úspešný rok

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bilancuje rok 2023, ktorý bol plný výziev, ale aj úspechov. Trenčianska univerzita ponúka všetko čo vysokoškoláci potrebujú. Vzdeláva v...

Trenčiansku univerzitu navštívil minister školstva

Trenčiansku univerzitu navštívil minister školstva

Na pôde Trenčianskej univerzity privítal rektor univerzity Jozef Habánik ministra školstva JUDr. Ing. Tomáša Druckera. Spoločne rokovali o prioritách univerzity a jej rozvojových plánoch do...

Otvorili sme nové pracovisko magnetickej rezonancie

Otvorili sme nové pracovisko magnetickej rezonancie

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sme otvorili nové pracovisko magnetickej rezonancie. Ide o špičkové a moderné zariadenie, ktoré posilní kapacitu odborných lekárskych vyšetrení a diagnostiky....

V knižnici sa konala prednáška Knižnica v informačnom veku

V knižnici sa konala prednáška Knižnica v informačnom veku

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pripravila Fakulta zdravotníctva spolu s Univerzitnou knižnicou odborný seminár pre študentov fakulty. Cieľom seminára bolo poskytnúť základné informácie...

Vedúcim Katedry politógie bude opäť doc. Karol Janas

Vedúcim Katedry politógie bude opäť doc. Karol Janas

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, vymenoval za vedúceho Katedry politológie na ďalšie štvorročné obdobie Karola Janasa. Karol Janas je slovenský historik, vysokoškolský pedagóg a...

Trenčianska univerzita otvorila "zelený areál"

Trenčianska univerzita otvorila "zelený areál"

Naša univerzita slávnostne otvorila revitalizovaný zelený areál v Záblatí, kde sídli Fakulta špeciálnej techniky. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu prostredia pre študentov a pracovníkov...

Slávnostne sme zahájili akademický rok 2023/2024

Slávnostne sme zahájili akademický rok 2023/2024

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zahájila slávnostným akademickým obradom v aule univerzity v pondelok 25. septembra 2023 nový školský rok 2023/2024. Naša...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica