Facebook Youtube Instagram

Správy rektora

Slávnostné otvorenie UNI-PARKU

Slávnostné otvorenie UNI-PARKU

Dňa  20. septembra 2019 rektor Trenčianskej univerzity Slávnostne otvoril študentský park UNI-PARK, ktorý môžu študenti využívať už od začiatku nového akademického roka. Pre univerzitu je...

Trenčianska univerzita zaháji nový akademický rok s viacerými novinkami

Trenčianska univerzita zaháji nový akademický rok s viacerými novinkami

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik dňa 23. septembra 2019 slávnostne zaháji nový akademický rok 2019/2020 v aule univerzity za účasti študentov prvých...

Trenčianska detská univerzita štartuje už o pár dní!

Trenčianska detská univerzita štartuje už o pár dní!

V utorok, 20. augusta sa začína ďalší ročník Trenčianskej detskej univerzity. Aj tento ročník sa stretol s obrovským záujmom rodičov a detí, príležitosť zažiť ohromujúce vedecké...

Trenčianska univerzita posilňuje svoje pôsobenie na poli medzinárodnej excelentnej vedy

Trenčianska univerzita posilňuje svoje pôsobenie na poli medzinárodnej excelentnej vedy

V máji tohto roku bol časopis Zdravotnícke listy, ktorý vydáva Fakulta zdravotníctva, zaradený do svetovej odbornej databázy SCOPUS. Výber titulov do databázy sa uskutočňuje na základe prísneho...

Študenti už prázdninujú, univerzita chystá prekvapenia

Študenti už prázdninujú, univerzita chystá prekvapenia

S koncom akademického roka „prichádza“ na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť čulý stavebný ruch, ktorý aj tentokrát potrvá celé leto. Na čo všetko sa môžu noví aj...

Začali promócie úspešných absolventov

Začali promócie úspešných absolventov

Dnes 1. júla 2019 si absolventi Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v prítomnosti hrdých rodičov, príbuzných, partnerov a priateľov  prevzali diplom z rúk dekanky Evy Ivanovej....

Erasmus+ stretnutie na našej univerzite

Erasmus+ stretnutie na našej univerzite

Dnes dňa 25. júna sa na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne koná stretnutie pre kontaktné osoby programu Erasmus+. Na pravidelnom dvojdňovom inštruktážnom seminári...

Správy od 1 do 7 z 251
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica