Facebook Youtube Instagram

Vzdelávanie a sociálna starostlivosť

Prorektor pre výchovu a vzdelávanie zastupuje rektora tým, že plánuje, organizuje, vedie a kontroluje oblasť vzdelávacej činnosti a sociálnej starostlivosti o zamestnancov a  študentov v súlade s poslaním, víziou a dlhodobým zámerom TnUAD.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica