Vzdelávanie a sociálna starostlivosť

Prorektor pre výchovu a vzdelávanie zastupuje rektora vo výchovnej a vzdelávacej činnosti a sociálnej starostlivosti o študentov. Metodicky riadi, koordinuje, usmerňuje a kontroluje vysokoškolské štúdium I.,  II. a III. stupňa v zmysle zákona o VŠ vo všetkých súčastiach TnUAD, vrátane organizácie akademického roka.

Úradné hodiny

počas semestra:

Pondelok 08.00 – 11.00 hod.
Utorok     08.00 – 11.00 hod.
Streda      08.00 – 11.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.
Štvrtok     08.00 – 11.00 hod.
Piatok      NESTRÁNKOVÝ DEŇ

mimo semestra:
Pondelok 08.00 – 10.00 hod.
Utorok     08.00 – 10.00 hod.
Streda      08.00 – 10.00 hod.
Štvrtok    08.00 – 10.00 hod.
Piatok      NESTRÁNKOVÝ DEŇ

 

 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica